Четверг, 13.06.2024, 17:21Главная | Регистрация | Вход

Форма входа

Nenenin Dedikleri

Ənvər Balayev

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 162

Мини-чат

200

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Уроки-dərslər

 http://edu.mimio.az/pages/default/pageName=lessons&is_category=0&id=204/

http://www.prometheanplanet.ru/server.php?show=ConResource.45621

http://edcommunity.ru/lessons/?filter=all&type=1151666&section=3360&subject=3&name=Принятие+исламской+религии

 

 

Azərbaycan Respublikası

İsmayıllı şəhər İsrayıl Həsənov

adına 1 saylı tam orta məktəbin

tarix müəllimi Bədəlova Təranə Cəbrayıl

 

Mövzu: Albaniya

Fənn: Azərbaycan tarixi

Standartlar: 1.1.1; 2.1.2; 3.1.1.

Mədsəd:

Albaniyada baş verən hadisələri xranaloji ardıcılıqla öyrətmək.

Xəritədə Albaniyanın ərazisini yerini müyəyənləşdirmək.

Albaniyanın dövlət kimi yaranma tarixini, idarəetməsini, sosial-iqtisadi vəziyəyətini öyrətmək.

Albaniyanın bir dövlət kimi Azərbaycan tarixindəki rolunu müyəyən etmək.

İş forması: cütlərlə və kolektiv müzakirə, təqdimat.

İş üsulu: Suallar və tapşırıqlar vasitəsi ilə şagirdlərin biliyinin ortaya çıxartmaq.

Dərsin metodu: Beyin həmləsi, müzakirə, mübadilə,venn dioqramı.

Dərsin tipi: şagirdlərin biliyinin ortaya çıxardılması, yeni biliklərin mənimsədiləsi və möhkəmləndirilməsi.

İnteqrasiya: Dünya tarixi, coğrafiya, təsviri incəsənət.

Resurslar: Dərslik, xəritə, iş dəftəri, iş vərəqləri,İKT, 6-cı sinif üçün internet resursları və s.

Pedaqoji texnalogiya: Fəal dərsdə konstruktiv yanaşma.

Dərsin strukturu.

Birinci hissə:

1.Qədim Albaniya və müasirAzərbaycan xəritəsində ümumi siniflə iş.

2. Albaniya dövləti haqqında müəllimin fəal çıxışı.

3. Dərsliklə iş və biliklərin möhkəmlədirilməsi.

İkinci hissə:

İş vərəqləri ilə iş.

İşlərin təqdimatı.

Təqdimatların qiymətləndirilməsi.

Refleksiya.

Dərsin gedişi

Şagirdlərin biliyini yoxlamaq üçün bu sualla onlara müraciət edirəm.

Uşaqlar Albaniya deyəndə nə başa düşürsüz? Bu sözə harada rast gəlmisiz? Və yaxud bu sözə heç rast gəlmisinizmi?

Onların cavabları müxtəlif olacaq. Onlar Albaniyanı Atropatena mövzusundan tanıdılar və həmçinin Dünya qədim tarixində də bilirlər.

Müəllimin bu sualı şagirdlərin yaddaşını təzılıyəcək həm əvvəlki tarxi hadisəni, həmdə dünya tarixini təkrar yada salacaq.

Xəritə ilə iş:

Qədim albaniyanın xəritəsində Alabaniyanın ərazisi və oblastları müəyyənləşdirilir. Müasir xəritədə Albaniyanın ərazisi, cöğrafi mövqeyi: qonşu dövlətləri, hansı materikdə və qitədə yerləşdiyi, paytaxt şəhəri və digər şəhərləri, böyük çayları, inzibati rayonları şagirdlərlə birlikdə müyyənləşdirilir. Həmçinin Xəzər dənizinin roluda qeyd olunur.

Bütün bunlardan sonra müəllim Albaniya dövləti haqqında qısa şəkildə elektron resursların köməyi ilə şagirdləri məlumatlandırır.

 

Gəlin müyyənləşdirək görək Albaniyada hansı tayfalar yaşayıb?

Kaspiyev tayfasının adını eşitmisiz.Əgər yadınızdadisa hansı tarixçinin Əhəmənilər imperiyasında yaşayan xalqların adları arasında bu tayfanında adı çəkilir.

Burada yaradıcı müəllim sxem qura bilər ki, şagirdlər üçün maraqlı olar həmin sxemi doldurmaq.

Mixi yazılara görə Albanların görünüşü necə olub?Slaytda bir neçə qədim albanların şəkilləri göstərilir.

Bu sual vasitəsi ilə şagirdlədə Alban xalqı haqqında təsəvvür yaradılır və onların necə gözəl bir xalq olduqları ortaya çıxır.

Müəllim bir silahlı alban əsgərinin şəkilini göstərir və əsgərin görünüşünü soruşur və beləliklə müəllim Alban ordusunda hansı silah növlərindən istifadə olunduğunu ortaya çıxarır.

Əsgərin görünüşü və silah növləri nəyi subut edir? Bu sualın məqsədi isə Albaniyanın nizamlı ordusu olmağını və bu ölkədə qədimdən sənətkarığın yüksək səviyyədə inkişaf etməsini ortaya çıxarmağa xidmət edir.

Qavqamella döyüşünü yadınıza salın.Bu döyüş sizə nəyi xatırladır.

Müəllim Dünya tarixində 331-ci ildə olan Qavqamella döyüşünü uşaqların yaddına salır , ki həmin döyüşdə qəhraman Alban ordusu Əhəmənilər imperiyasının hökümdarı Dariya III ordusunun tərkibində M.İsgəndərlə döyüşmüşdürlər.

Dərsliklə iş:

I qrup:

1.Albaniya harada yerləşir?

2. Albaniyanın əhalisi haqqında məlumat verin?

II qrup:

Albaniya dövləti necə idarə olunurdu?

Albaniyanın bir dövlət olmasını hansı faktlarla subut edərsiz?

Ən azı 4 fakt göstərin.

III qrup:

Necə olduki Albaniya dövləti yarandı?

Hansı türkdilli və kavkazdilli xalqlar Albaniyada məskunlaşmışdır?

IV qrup:

Hansı qədim yazılarda Albaniya haqqında məlumat verilir?

Atlasdan istifadə edərək qədim albaniya oblastlarında müasir dövürdə hansı rayonların yerləşdiyini müəyyən edin?

Kalektiv iş:

Müəllim qurduğu slaytda Venn diaqqramını nümayiş etdirərək şagirdlərdən dioqramın doldurulmasını xahiş edir. Həmin dioqramın köməyi ilə şagirdlər Albaniya və Atropatena dövlətlərini müqayisə edirlər. Onların oxşar və fərqli cəhədlərini göstərirlər. Beləliklə şagirdlər Atropatena dövlətini təkrar yada salır və Albaniya dövləti haqqında biliklərini möhkəmləndirirlər.

 

Dərsin ikinci hissəsi

İş vərəqi I:

Yunan tarixçisi Heradot Albaniya haqqında hansı məlumatı vermişdir?

Albaniyada hansı tayfalar yaşayıb?

Bu gün Azərbaycanın hansı rayonlarında kavkazdilli xalqlar yaşayır?

Müasir Azərbaycan ilə Qədim Albaniya dövlətinin nə kimi əlaqəsi var?

İş vərəqi II:

Qədimyunan tarixçisi Strabon Albaniya haqqında hansı məlumatı verub?

Albaniyanın dövlətinin tərkibinə bu günki hahsı ərazilər daxil olub?

Hansı mühüm hadisədən sonra Albaniya dövləti yaranmışdır?

Albaniya qonşu dövlətlərdən nə ilə fərqlənirdi?

İş vərəqi III:

Biz hansı mənbələrdən Albaniya haqqında məlumat alırıq?

Albanların dili haqqında nə bilirsiniz.

Albaniyanın əhalisi hansı sosial təbəqələrə bölünmüşdir?

Albaniya dövlətinin tarixi əhəmiyyətini izan edin?

İş vərəqi IV:

Albaniyada sosial-iqtisadi vəziyyət necə olub?

Albanlar tikintidə hansı materiallardan istifadə ediblər?

Alban əhalisini məşğuliyyəti haqqında məlumat verin?

Albaniyanın Azərbaycan tarixindəki rolunu müyyənləşdirin?

Şagirdlər hazır olduqdan sonra təqdimat edirlər. Təqdimat bitdikdən sonra qruplar bir-birini qiymətləndirirlər.

Bütün dərs prosesi zamanı şagirdlər öz aralarında bir-birləri ilə daim müzakirə aparmalıdırlar və bu müzakirədə, sual-cavabda hər bir şagird iştirak etməlidir. Sinifdə müəllim hər bir uşağı nəzərə alməlıdır və onların potençealına uyğun sual və tapşırıqlarını qurmalıdır.

Refleksiya

Uşaqlar siz bu günki dərsdə nə öyrənə bildiz?

1. Bu gün mən öyrəndim......

2. Mənim üçün maraqlı idı......

3. Mən tapşırıqları.......

4. Mənim üçün çətin idi.......

5. Mən başa düşdüm ki,........

6. Mən istərdim........

7. Mən bacardım........

8. Məndə alındı......

9. Məni təcübləndirdi......

10. İndi mən daha......

 

 

Hamıya uğurlar arzulayıram !

 

 

 

2.05/2014

 

 

2. Древняя Индия.

Ресурсы урока:

Учебник История-6 кл.

Электронное приложение -6 кл

Рабочая тетрадь

Рабочие листки

Атласы. Политическая карта мира

Техническое оснащение:

Проектор

Компьютер

Педагогическая технология:

интерактивное обучение с конструктивным подходом.

Учебная деятельность:

обсуждение в парах; обсуждение в команде; презентация.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Цели и задачи урока: Развить знания учащихся о древней и современной Индии .

Формировать навыки приобретения информации от исторической карты из средств массовой информации.

Ознакомить учащихся буддизму, индуизму; основными занятиями ее жителей; первыми городами-государствами в Индии; культурным наследием древних Ариев.

Научить учащихся различить религии и уважительно относиться к религиозным взглядам.

Развить у учащихся навыки взаимосотрудничества и толерантности в команде; развитие интереса к истории.

Структура урока:

Первая часть урока:

1. Общеклассная работа над современной и исторической картой Индии;

2. Интерактивная лекция: Древняя Индия.

3 Работа над учебным материалом и закрепление знаний.

Вторая часть урока:

1.Работа над рабочими листками.

2. Презентация работы.

3. Оценивание презентаций команд.

4. Рефлексия

Ход урока.

I. Вступительное слово учителя.

Сегодня нам предстоит путешествие в огромную страну, которая является родиной шахмат, в которой были изобретены цифры, мы пользуемся ими и сейчас, но называем их арабскими. Там живут слоны, а значительная часть территории этой страны покрыта непроходимыми лесами – джунглями.

II. Изучение новой темы.

1. Географическое положение, природа и население Древней Индии.

Работа с картой. Электронное приложение. Карта «Древняя Индия».

Ребята, давайте определим географическое положение Индии.

 На каком полуострове расположена Индия?

Ответ: Индостан

Правильно, и прилегающую к нему часть материка.

- Какой океан омывает границы Индии с запада, востока и юга?

Ответ: Индийский океан.

Какими морями омывается этот полуостров?

Ответ: с востока Бенгальский залив, с юга Лаккадивское море, с запада Аравийское море.

 - Какие горы отделяют Индию от других стран?

Ответ: Гималайские

Почему в индии зимой бывает тепло?

Ответ: Эти горы также защищают Индию от холодных северных ветров, поэтому здесь зимой тепло.

Определите, какие реки есть в полуострове Индостан, откуда они берут свое начало и куда выпадают?

Ответ: Инд и Ганг. Обе реки берут свое начало в Гималаях, а впадают в Индийский океан. На берегах этих рек селились древние индийцы.

Запись в тетради.

Индия – страна, расположенная на юге Азии, занимающая полуостров Индостан.

Работа с первоисточниками.

 Послушайте отрывок из индийской поэмы

« Махабхарата»:

 В ветвях деревьев гнездились

Шумели, порхали и пели

Птицы лесные, и всюду…

В дикой глуши попадались

То кабан, то шакал, то буйвол,

То рысь, то пантера…

И светлая влага кипела

Множеством рыб,

Крокодилов и змей…

И ветви обвивали хвостами,

С криком качались на них

Обезьяны,

По сучьям деревьев

Ползали, перьями ярко блестя.

Попугаи …

 На схеме нужно зафиксировать названия животных: кабан, шакал, буйвол, рысь, пантера, обезьяны, а также: крокодилы, змеи, рыбы, а также: птицы, в том числе попугаи.

Какие животные считаются священными в Древней Индии?

Ответ: За священное животное индийцы почитали корову, дававшую им молоко. Они называли ее кормилицей, матерью, слон и змея.

В каких целях использовали слонов?

Ответ: Индийцы приручили слонов, они перевозили на них тяжести, а специально обученные животные участвовали в военных сражениях.

Давайте попробуем предположить, что было главным занятием индийцев в древности?

Ответ: Земледелие, скотоводство.

Выращивали они овощи, ячмень, пшеницу, а в районах, где было много воды – рис. Из сахарного тростника получали сладкий порошок – сахар. Также индийцы из различных растений получали пряности и благовония, за которыми в Индию устремлялись торговцы из разных стран, и которые стоили очень дорого.

2. Первые города-государства в Индии. Хараппская цивилизация.

Древнейшие жители Индии были не высокого роста, темнокожие, с черными волосами, до сих пор на юге Индии живут их потомки – дравиды.

Запись в тетради.

Дравиды – потомки древнейших жителей Индии.

В начале ХХ века, благодаря археологам, которые проводили раскопки в районе реки Инд, мы узнали о существовании древнейшей цивилизации. Она существовала с III по II тысячелетие до н.э. Ее центрами были города-государства Хараппа и Махенджо-Даро. Электронное приложение. Карта «Древняя Индия». Цивилизация обладала своей письменностью, которая до сих пор не расшифрована. Название цивилизации – Хараппская цивилизация. Раскопки показали, что в этих городах было высокоразвито гончарное дело: найденная посуда, сделана на гончарном круге, окрашена, покрыта орнаментом. Электронное приложение «Города Хараппской цивилизации», «Культура Хараппской цивилизации».

3. Арии в Индии.

- Вспомните, кто такие арии?

В первой половине II тысячелетия до н.э. арии появились на севере Индии. Языком ариев был санскрит – древнейшая сохранившаяся до наших дней форма единого языка индоевропейцев.

Запись в тетради.

Санскрит – древнейшая, сохранившаяся до наших дней форма единого языка индоевропейцев.

От санскрита произошли все более поздние индоевропейские языки, в том числе и русский.

Священными книгами ариев были Веды.

Веды – сборник священных писаний древних ариев, написанный на санскрите.

На протяжении многих веков Веды передавались в устной форме из поколения в поколение. Первые записи относятся в 16 веку до н.э., а около 600 года они оформились в единый текст – Риг-веда.

4. Индуизм – религия древних индийцев.

- Как называлась религия древних индийцев?

Ответ: Индуизм.

- Назовите три главных бога в индуизме и предназначение каждого?

Ответ: Брахма – создатель и правитель мира. Вишну – спаситель людей от бедствий. Шива – грозный носитель космической энергии, которая создает и разрушает.

Электронное приложение. «Статуя Шивы», «Статуя Брахмы», «Печать с изображением Вишны».

- Какого бога помимо трех главных, выделяли и любили индийцы?

Ответ: Кришну – бога-пастушка.

- Древние индийцы верили в жизнь души после смерти?

Ответ: Да, они верили в то, что души вечны, после смерти они могут переселяться из одного тела в другое. Также они верили в то, что и животные и растения имеют душу и в то, что от поведения человека зависит то, что будет с его душой после смерти.

Индийские касты

Что такое касты?

Ответ: Касты – это большие замкнутые группы, на которые делилось население в Древней Индии, и которые имели определенные права и обязанности, передающиеся по наследству. Переход из касты в касту был строго запрещен.

Какие были касты?

 

Чем касты друг от друга отличались?

Ответ: Богатеи принадлежали высшей касты, а бедные низшей касты.

Мог ли человек не принадлежать ни к одной из касты?

Ответ: Да. Неприкасаемые не принадлежали ни к одной из касты.

Дополнительный материал

Культурно-историческая связь Азербайджана с Индией

Каких специи или пряности вы знаете и где мы их исползоваем?

Работа над учебным материалом

1.Группа

1.Природа и население древней Индии

Чем занимались жители в древней Индии

Почему пряности были ценными?

2 группа

2. Древние государства Индии .

Роль Ашоке в истории Индии.

Кто был Александр Македонский и почему он не завоевал Индию?

3 группа

3. Каста и религия.

Почему в индии появились касты?

Какие права были у представителей высшей и низшей касты?

4 группа

Культура Индии.

Архитектура, скульптура древней Индии

Какая связь была между Индией и Азербайджаном?

Физкультминутка

 

Учитель: Давайте прогуляемся по джунглям. Повторяйте за мной движения:

1).Заходим в сумерки джунглей и сначала ничего не видим, зажмуриваем глаза - открываем (несколько раз).

2). Идем по тропинке ( ходьба на месте); стараемся высоко поднимать ноги - вдруг нам встретится змея (ходьба на месте с высоким подниманием бедра).

3). Увидели птицу слева, справа (поворот головы влево вправо).

4). Впереди увидели красивый цветок, понюхаем его (вытягивая шею вперед, втягиваем воздух носом).

5). Раздвигаем лианы на пути (разводим руками: правой, левой, двумя).

6). Вот вышли из джунглей, увидели солнышко, улыбнулись ему и потянулись вверх руками (потягивания).

 

IIчасть – урока

Работа над рабочими листками

Рабочий лист 1:

1. Значения Буддизма и цель Будды.

2.Какие находки свидетельствуют о культурно – экономических связях племен Азербайджана эпохи бронзы, с племенами древней Индии?

3. Почему в Индии погода была жаркая?

4. Почему арийские племена пришли в Индию?

 

Рабочий лист 2:

1. Что было главным занятием индийцев в древности?

2.Как Брахма создал касты?

3.По каким причинам в VI – IV вв. до н.э в территории Индии не было единого государство?

4. Какой вклад внесли в науки индийцы?

Рабочий лист-3

1.Какие эпосы создали индийцы?
2. Какую роль играла в государстве Индии Маурийская династия?
3. Почему некоторых людей называли « неприкасаемыми»? 4. Какой факт доказывает существование культурно- экономических связей между Азербайджаном и странами Древнего Востока?

Рабочий лист 4:

1.Перечислите факторы образования единого государства в Индии?

2.С какими государствами граничит Индия

3. О чем свидетельствует орнамент на поверхности ворот
из тесаных камней?

4. Почему до сих пор в Индии существуют касты?

 

 

 

Рефлексия

Что для себя вы приобрели на этом уроке?

Сегодня я узнал…

Было интересно…

Было трудно…

Я выполнял задания…

Я понял, что…

Теперь я могу…

Я научился…

У меня получилось…

Я смог…

Меня удивило…

Мне захотелось…

 

Закончи предложение

1.Кто убьёт корову, тот…

2.В Индии протекает священная река..

3.Какая в Индии задушевная…!

4.Я бы с радостью побывал в горах…

5.До свидания, чудесная страна…

 

 

Желаю успехов всем!

 

Р.Азербайджан Г.Исмаилли

школа №1 им. И.Гасанова

учитель по истории

Бадалова Тарана Джабра

                                                                 

                                                                      

                                              

 

 

Подстандарты:

1.1.1. Сравнивает хронологические рамки важных событий, процессов и явлений.

2.1.2. Поясняет содержащуюся в картах и картах-схемах информацию

относительно событий, процессов и явлений по изучаемому периоду.

 

Тема:

Принятие исламской религии

 

Цель обучения

1. Сравнивает хронологические рамки завоевательных походов арабов в

Азербайджан

2. Поясняет по карте арабские завоевательные походы.

 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний

 

 

Форма обучения:

Работа в парах, коллективная работа

 

Методы обучения:

Обсуждение, вопросы

 

Ресурсы:

Учебники, политическая карта мира, рабочий тетрадь, ИКТ и.др

 

Интеграция:

Лит. 1.1.4;

Р.я. 3.1.2;

Инф. 1.2.3.

I. Мотивация

-Что вы можете сказать об иллюстрации?

-Как вы считаете, почему в нашем языке

появилось слова арабского происхождения?

 

Тема:- Принятие исламской религии

II. Вступительная интерактивная лекция учителя.

Работа с картой.

III. Исследовательский вопрос:

Каковы последствия создания единой религии?

Ответь-  Распространение ислама создало невиданной поворот судьбы народа. Установилось экономическая и политическая стабильность, которая вызвала оживление в хозяйственной жизни и послужила толчком к развитию азербайджанской культуры.

IV. Работа над учебником

I групп

Оккупация под религиозным флагом.

 

II групп

1.Арабо-хазарские войны за Азербайджан.

 

III групп

1. Распространение исламской религии в Азербайджане.

V. Задания

1. Первое наступление арабов на Азербайджан

2. Первая битва с хазарами при Баланджаре

3. Ардебильский мирный договор

4. Вторая битва с хазарами при Баланджаре

5. Битва при горе  Савалан

 

Какими государствами вели борьбу Арабы?

 

VI. Перечислити ценности ислама:

(С помощью пера записываются ответы)

 

Соберите картину и скажите, почему мусульмане совершает полемничеству в Каабе?

 

VII. Тесты

 

Для учащихся собрано 10 тестов разного уровня в программе Classroom  Management.

 

Результат принятия ислама:

В результате принятия ислама еще более активизировался процесс слияния тюркских племен, составлявших большинство населения страны, с другими этносами. Это оказало положительное влияния на процесс формирования единого азербайджанского народа и азербайджанского тюркского языка.

 

VIII. Составлено кроссворд:-

1.Город - родина основателя ислама

2. Имя бога в исламе

3.Религия, способствовавшая объединению арабских племен

4.Мусульманское летосчисление

5. Основатель ислама

(Необходимо нажать на цифру для того, чтобы на экране появился вопрос. С помощью пера внутри кроссворда записываются ответы)

 

 

IX. Критерии оценивания групп: Группы оценивают друг друга.

 

X. Рефлексия

1.   Сегодня я узнал…

2.   Было интересно…

3.   Было трудно…

4.   Я выполнял задания…

5.   Я понял, что…

6.   Теперь я могу…

7.   Я научился…

8.   У меня получилось…

9.   Я смог…

10. Меня удивило…

11.  Мне захотелось…  

 

XI.Домашнее задание

Составить  рассказ под названием "Наука глазами ислама"

 

 

Используемые ресурсы:

Учебники история Азербайджана

история средних веков

ресурсы  прометан

animashki.ru

animato.com

https://www.google.ru картинки

 

                                                                    Желаю успехов всем!

                                                                                              Всего доброго!

 

 

 

ПЛАН - КОНСПЕКТ УРОКА

по  истории Азербайджана в 8 классе

Выполнила: учитель по истории

Бадалова Тарана Джабраил

 

 

ТЕМА: урока: Азербайджанское государства Сефевидов

УРОК  №1.    урока: Образование азербайджанского государства Сефевидов

 

ТИП УРОКА:  изучение нового материала

 

ВИД УРОКА: Интерактивное обучение с конструктивным подходом.

Учебная деятельность:

обсуждение в парах; обсуждение в команде; презентация.

 

ЦЕЛЬ УРОКА:  познакомить учащихся с ходом завоевание Сефевидами Азербайджан.

ЗАДАЧИ УРОКА:

I Образовательные:

1)  Развить знания учащихся о сравнение в конце XV века исторических условий для образования централизованного государства в Азербайджане;

2) научиться оценивать влияние феодальной раздробленности на состояние обороноспособности  Аккоюунлинцев;

3) познакомиться с этапами завоевания территории, направлением ударов сефевидов и решающими битвами с использованием карты;

4) Научить учащихся различить событие происходящихся в Сефевидском государстве.

 

II. Развивающие:

1) Развивать навыки работы с текстом учебника, историческими документами, исторической картой с опорой на легенду ;

2) учиться  анализировать проблемную ситуацию;

3) Ознакомить учащихся историческое значение образование Сефевидского гос .

4) Формировать навыки приобретения информации от исторической карты из средств            массовой информации.

 5) развить навыки работы с тестами,    умения составлять хронологическую  таблицу.

III. Воспитательные:

1).

 1. Развить у учащихся навыки взаимосотрудничества и  толерантности в команде;
 2.  Развитие интереса к истории.

 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:  образование единое сильное государства в территории Азербайджана

 

      ОБОРУДОВАНИЕ УРОКА  И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:

 1. Историческая карта Сефевидов, современная карта мира. 
 2.  Учебник, рабочая тетрадь, рабочие листки;

3.

 1. Педагогическая технология:
 2. Интерактивное обучение с конструктивным подходом.

Структура урока:

Первая часть урока:

1. Общеклассная работа над современной и исторической картой Сефевидов;

2. Интерактивная лекция: государства Сефевидов

3 Работа над учебным материалом и закрепление знаний.

Вторая часть урока:

1. Работа над рабочими листками.

2. Презентация работы.

3. Оценивание презентаций команд.

4.  Рефлексия

 

                                                 КОНСПЕКТ УРОКА:

I част урока

Поиск

 

Этап урока

 1. Начало урока.  Организационный момент:

Цель этапа: психологический настрой на урок. Концентрация внимания учащихся  посредством беседы – 2 мин

 1. Ориентационно-мотивационный этап:

Цель этапа: Обозначить  тему урока, цель занятия.

Мотивировать ребят на поиск ответов проблемных ситуаций – 5 мин

Задача 1

Как вы понимаете смысл слово государство?

О

При каких исторических условиях образуются государство?

О

Сравните исторические образования государства Каракоюнлу и Аккоюнлу?

 О

 

Актуализация опорных знаний.

Цель этапа: определить феодальной раздробленности в Азербайджане?

Учитель: Чтобы  нам было легче найти ответы на все поставленные вопросы, нужно вспомнить:

 1. Что такое феодальная раздробленность?
 2. Какие отрицательные последствия  она имела для Азербайджана?

Метод: фронтальная беседа.

 

Изучение нового материала

Цель этапа:

  Познакомить учащихся с  этапами сефевидскими завоеваниями, основными сражениями, персоналиями, а также причинами.

 

 

Краткое интерактивная информация учителя о Сефевидском государстве.

 

Работа с картой: - 5 мин

 

Методы:

 А) наглядный  - учитель показывает по карте, рассказ учителя.

 

Задачи для учеников:

1.Покажите на карте территорию гос. Сефевидов?

2.Покажите на современный политический карте мира, какие государства расположена на место Сефевидского?

3. Покажите на карте направления движения принца Исмаила в 1499-1500-х годах?

 

Работа с учебником – 15 мин

Методы:

 

В) поисковый – дети самостоятельно ищут в учебнике определение вопросы:

Задачи для учеников:

 1. Как ответили защитники Бакинской крепости на предложение Исмаил о сдаче?
 2. Какие территории захватил Шах Исмаил после Алмагулагской победы?
 3. В результате какого события был положен конец существованию государства Аккоюнлу?
 4. Как проявилось полководческое умение юного Исмаила при захвате крепости Баку?
 5. После какого событие Хорасан было присоединена к Сефевидской империи?
 6. Какие сходные черты между Мушской и Джабанинской битвами?

 

 

Определите по хронологической последовательности  происходящей событие:

Методы:

Д) практический . Выполнение задания по определению хронологической последовательности событий в Сефевидском государстве.

 

 

      II частьурока -15 мин
   Работа над рабочими листками

 

Закрепление изученного материала:

Цель этапа : закрепление полученных  на уроке знаний по теме: « Образование азербайджанского государства Сефевидов»

Задача: выполнение практических заданий, подведение итогов урока, формулировка выводов по теме урока, выставление оценок за работу на уроке.

Методы:

Поисковый,  практический и аналитический.  На этом этапе учащимся были предложены разноуровневые задания 5-ти видов сложности.

Задачи для I,II,III группы.

Рабочий лист 1:

 1. Почему политическое объединение Азербайджана отвечало интересам
  широких слоев населения?
 2. Что сходного в создании Каракоюнлу, Аккоюнлу и Сефевидов?
 3. Почему Исмаил решил свой первый поход совершить на Ширван?
 4. Сравнивайте территории  Сефевидов современный территории Азербайджана?

 

Рабочий лист 2:

 1. Почему кызылбаши придавали особое значение захвату Баку?
 2. Какие факты свидетельствуют о принадлежности созданного сефевидами государства азербайджанским тюркам?
 3. Почему  Исмаил называл своих близких сторонников « столпами страны»
 4. Как Сефевидское государства превращался в империю?

 

Рабочий лист-3

 1. В чем причина поражения Шейбани хана сефевидским войском?
 2. На основе фактов докажите, что государство, созданное сефевидами, было империей?
 3. Почему Шах Исмаил I не довольствовался  объединение только азербайджанских  земель?
 4. Города Тебриз, Багдад, Диярбекир и Хорасан где расположены?

 

Оценивание:- 5 мин
Метод оценивания: взаимооценивание, оценивание учителем.

 

Рефлексия – 2 мин
Что для себя вы приобрели на этом уроке?

 

Задание на дом – 1 мин

Цель этапа:  проверка степени усвоения пройденного на уроке материала, изучение некоторых вопросов, не рассмотренных на уроке.

Задача:  определение перечня теоретических и практических заданий для выполнения учащимся дома.

Метод: запись в дневниках учащимися задания на дом: Параграф № 24 – выучить даты и события, выполнение задания в рабочей тетради.

 

 

Данный урок проведен с учетом особенностей класса. В классе  14 учеников: из них 7 мальчиков и 7 девочки. Класс способный, с большим учебным потенциалом. Класс обычно работает в быстром режиме, необходима для успешной работы частая смена деятельности.

  При планировании урока учитывались реальные учебные возможности, возрастные и индивидуальные особенности и высокий темп деятельности учащихся.  

            В соответствии с этим  уровень сложности был подобран таким образом, чтобы обеспечивалось   максимальное усвоение материала.

            Для активизации мыслительной деятельности учащихся на уроке были использованы следующие режимы работы: «учитель — класс», «учитель — ученик»,   «ученик — класс» и запланированы следующие формы: фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, групповая. Методы обучения были избраны следующие: развивающий, воспитательный, проблемный, поисковый, творческий. 

Для продуктивного и качественного проведения урока был подготовлен печатный раздаточный материал и учебник.

 

                                                                                                                        Р.Азербайджан Г.Исмаилли СОШ

                                                                        школа №1 им. И.Гасанова

                                                                      

 

 

 

 

Карабахская ханства

Ресурсы урока:

Учебник История-9 кл.

Электронное приложение -9 кл

Рабочая тетрадь

Рабочие листки

 Политическая карта Азербайджана. Карта Карабаха.

Техническое оснащение:

 Проектор

Компьютер

Интерактивная  доска

Педагогическая технология:

 интерактивное обучение с конструктивным подходом.

Учебная деятельность:

Обсуждение в команде; презентация.

 

Тип урока: урок изучения нового материала.

 

Цели и задачи урока: Развить знания учащихся о древней и современной Карабахе .

Формировать навыки приобретения информации от исторической карты из средств массовой информации.

Ознакомить учащихся историческое значение образование Карабахского ханства . 

Научить учащихся различить событие происходящихся в Карабахском ханстве.

Развить у учащихся навыки взаимосотрудничества и  толерантности в команде; развитие интереса к истории.

 

Структура урока:

Первая часть урока:

1. Общеклассная работа над современной и исторической картой Карабаха;

2. Интерактивная лекция: Карабахское ханство.

3. Работа над учебным материалом и з

Copyright MyCorp © 2024 |